การปั้นประกอบเรื่องราว

 

การปั้นประกอบเรื่องราว

          การปั้นประกอบเรื่องราว  หมายถึง การถ่ายทอดเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือได้รับฟังมาเป็นผลงานประติมากรรมที่เกิดจากการปั้น  โดยรูปที่เกิดขึ้นนั้นสามารถเล่าเรื่องราวที่ต้องการได้อย่างละเอียดวัสดุอุปกรณ์ในการปั้นรูปประกอบเรื่องราว 
๑. กระดานรองปั้น ใช้สำหรับการวางดินเหนียวหรือดินน้ำมันที่ใช้ในการปั้น
๒. วัสดุที่ใช้ปั้น ดินเหนียว  ดินน้ำมัน ขี้ผึ้ง ปูน ฯลฯ
๓. เครื่องมือปั้น ถ้าเป็นการปั้นดินเหนียว  ดินน้ำมัน และขี้ผึ้ง เครื่องมือที่ใช้ปั้น ได้แก่ เครื่องมือปั้นและเครื่องมือขุดดิน  แต่ถ้าเป็นปูนต้องใช้เกรียงเหล็กขนาดต่างๆ
๔. ลูกกลิ้งคลึงดิน ใช้ปรับหน้าดินให้เรียบก่อนที่จะลงมือปั้นสำหรับนูนสูงและนูนต่ำ
๕. กระดาษ ดินสอ  ใช้ออกแบบและเขียนแบบภาพที่ต้องการปั้น  เพื่อนำไปลอกลงดินที่เตรียมไว้ ก่อนลงมือปั้น     ลำดับขั้นในการปั้นรูปประกอบเรื่องราว 
๑. ออกแบบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร  มีใครเป็นส่วนประกอบบ้าง ควรหาจุดเด่นของเรื่องออกมาให้ได้ และจัดวางองค์ประกอบให้สวยงาม
๒. เตรียมดิน ในกรณีปั้นรูปแบบนูนต่ำ  ควรเตรียมดินด้วยการทำหน้าดินให้แบนเรียบ ขนาดกว้างยาวพอเหมาะสม หนาไม่ต่ำกว่า  ๑ นิ้ว
๓. ร่างภาพ  ร่างภาพบนดินตามที่ได้ออกแบบไว้  หรือวางภาพลงบนผิวหน้าดินที่เตรียมไว้ ใช้เครื่องมือปั้นลากเส้นตามรอยดินสอบนแผ่นกระดาษที่ออกแบบไว้จนครบ
๔. ขึ้นรูป ใช้ดินถมลงบนภาพที่ร่างไว้บางๆ  เพื่อให้เห็นร่องรอยที่ต้องการ
๕. ปั้น  ลงมือปั้นโดยเพิ่มความสูงของส่วนที่อยู่ใกล้
๖. ตกแต่ง เพิ่มเติมรายละเอียดของภาพด้วยการเน้นเส้นหรือทำลวดลายต่างๆ  เพื่อให้ภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s